Show all

    Bình 5 Gallons Vặn Xanh Dương Có Vòi


    Thông tin sản phẩm:

    Thể tích: 19L

    Màu sắc: Xanh dương

    Thiết kế: Có vòi, nắp vặn, có logo Minh Hưng phía dưới đáy bình.