Show all

  Bình HP Xanh Dương Phi 100

  Phi-100-HP-XD-500x350-new

  Thông tin sản phẩm:

  Thể tích: 20L

  Màu sắc: Xanh dương

  Thiết kế: Nắp vặn, có vòi, có logo Minh Hưng phía dưới đáy bình.