Show all

  Bình HP Xanh Lá Phi 100

  HP-Phi-100-XL-500x350-new

  Thông tin về sản phẩm:

  Thể tích: 20 lít

  Màu sắc: Xanh lá

  Thiết kế: Nắp vặn, có vòi, có logo Minh Hưng phía dưới đáy bình.